Wilsverklaringen


Wilsverklaringen


We krijgen steeds meer vragen over het laatste stukje van het leven. We vinden het een goede zaak dat mensen daar over nadenken. Bij een ambulancerit wordt bijvoorbeeld al gevraagd of u gereanimeerd wil worden. Net als bij een opname in een ziekenhuis.

Het is goed er vast een keer over nagedacht te hebben en met uw naasten er over gesproken te hebben en het vast te leggen. Zo wordt u niet overvallen als het onverhoopt zo ver is. Ook belast u uw naasten niet om beslissingen over u te moeten nemen, terwijl ze niet weten wat u zou hebben gewild.

Om u hier verder in te verdiepen hebben we deze informatie bij elkaar gezet. Graag zien we u dan op het spreekuur om uw wensen goed te noteren.


Wilsverklaringen

Als u weet wat u wilt kunt u de gewenste wilsverklaringen invullen.


Ingevulde verklaringen kunt u het beste bewaren bij uw ziekenhuispasje of verzekeringspapieren. Licht altijd uw omgeving in en stop de verklaringen ook in de thuiszorgmap. Het is ook fijn als u de papieren laat inscannen in uw dossier. Geef ze dus ook af aan de assistente. 


Bijhouden / bijwerken van uw verklaringen:

  • Bij belangrijke veranderingen in de gezondheidstoestand.
  • Bij kwetsbare ouderen elke 2 jaar, anders minimaal om de 5 jaar.
  • Een nieuwe handtekening met datum onder de vorige papieren voldoet al.Informatie

Om te lezen en te printen:

Als u het nog niet gedaan heeft, is het ook goed om te registreren wat u zou willen ten aanzien van donor zijn.Gesprek huisarts

Uiteraard kunt u ook eerst een gesprek met de huisarts hebben en de formulieren daarna invullen. Een gesprek en ingevulde wilsverklaringen worden in uw dossier verwerkt. De huisartsenpraktijk informeert ook de huisartsenpost.