Klachtenformulier

Klachtenformulier: 


Klachten kunnen gaan over:


- medische behandeling (zowel van huisarts als doktersassistente)


- bejegening door medewerker ( dit is de manier waarop de medewerker tegen u praat of omgaat)


- organisatie praktijk


- administratieve of financiële handeling


- iets anders
U kunt het formulier hieronder invullen en versturen. De klacht komt dan bij de assistente binnen. Deze zorgt ervoor dat de klacht in behandeling wordt genomen en bij de huisarts komt.

De klachten via dit formulier zijn niet anoniem, want zo kunnen wij als praktijk altijd contact met u opnemen om de klacht nog te bespreken en proberen op te lossen.


Komt u er samen met de huisarts niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. Voor meer informatie kunt u naar de volgende website:

https://www.skge.nl/patienten