Accreditatie ▼

Accreditatie:

 

informatie over accreditatie:

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisarts u de best

mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde

een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde

zorg? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft

hiervoor een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een

huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit  belangrijk vindt en dat

zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

 

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

 

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht op het gebied van organisatie, praktijkvoering, medisch handelen. Daarnaast wordt middels een enquete de mening van patiënten over hun huisartsenpraktijk gevraagd. Op basis van bovenstaande punten wordt een NPA-rapportage gemaakt. Vervolgens worden aan de hand hiervan verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 3 jaar.

 

Accreditatie audit  (aug-2023):

De jaarlijkse audit is weer geweest.We hebben hem weer gehaald. Dit betekend dat het cerftificaat weer verlengd is. We zullen voor de volgende audit weer enquettes onder u moeten afnemen. Hopelijk wilt u hier ter zijne tijd aan mee werken.