Accreditatie ▼

Accreditatie:

 

informatie over accreditatie:

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisarts u de best

mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde

een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde

zorg? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft

hiervoor een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een

huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit  belangrijk vindt en dat

zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

 

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

 

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht op het gebied van organisatie, praktijkvoering, medisch handelen. Daarnaast wordt middels een enquete de mening van patiënten over hun huisartsenpraktijk gevraagd. Op basis van bovenstaande punten wordt een NPA-rapportage gemaakt. Vervolgens worden aan de hand hiervan verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 1 jaar.

 

Accreditatie audit  (10-10-2018):

De jaarlijkse audit is weer geweest.We hebben hem weer gehaald. Dit betekend dat het cerftificaat weer verlengd is. We zullen voor de volgende audit weer enquettes onder u moeten afnemen. Hopelijk wilt u hier ter zijne tijd aan mee werken.

 

 

Accreditatie audit  (28-09-2017):

De jaarlijkse audit is weer geweest. Ook dit jaar hebben wij het weer gehaald. Dit betekend dat het certificaat weer een jaar lang geldig is en wij aan de kwaliteitsnormen voldoen.

 

 

 

Accreditatie audit  (06-10-2016):

Vandaag is de audit geweest bij ons in de praktijk. Met trots kunnen wij u melden dat wij het certificaat behaald hebben.

 

 

Bereikbaarheid volgens klantonderzoek  (03-02-2016):

In verband met ons accreditatie proces hebben wij een tevredenheids onderzoek uitgevoerd. Waarbij we ook hebben gekeken naar de bereikbaarheid van de praktijk.

 Uit dit onderzoek kwam naar voren dat wij boven gemiddeld scoren als het gaat om de bereikbaarheid van de praktijk. Dit houdt in dat de wachttijd voor het telefonisch bereiken van de praktijk lager is dan het landelijke gemiddelde.

Ook was er een vraag in het onderzoek dat bij het bellen van de praktijk er vaker dan 1 x een antwoordapparaat gehoord wordt. Hier scoren wij iets lager dan gemiddeld.  Dus dit willen wij zeker op gaan pakken om beter bereikbaar te zijn.

In totaal scoorde wij als praktijk 178.4 % en de referentiewaarde is 161%. Hieruit kunnen we concluderen dat we na de mening van de patiënten iets hoger scoren dan gemiddeld als het gaat om bereikbaarheid. Dit houdt in dat we beter bereikbaar zijn dan een gemiddelde praktijk.

 

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben wij de volgende verbeterpunten voor ons opgesteld:

- Minder vaak het bandje er op, goed afstemmen van het spreekuur van de assistente.

- Extra assistente voor in de ochtend.

- Patiënten attenderen op de terugbel tijden, verwijzen naar de site.