Nieuws

Laatste nieuws:Nieuw coronavaccin Novavax (14-03-2022)

Vanaf 14 maart is het Novavax-vaccin beschikbaar. Novavax is geschikt voor mensen die
twijfelen over een inenting met een mRNA- of vector-vaccin. Het Novavax-vaccin bestaat uit een
basisserie van 2 vaccinaties met een tussen periode van 3 weken.  

Op de website van het RIVM staat meer (medische) informatie over Novavax.
Het Novavax-vaccin komt beschikbaar op 14 locaties in Nederland. Voor de regio Utrecht zal dit in Nieuwegein zijn.
Als u graag het vaccin van Novavax wilt hebben dan kunt u bellen met het speciale landelijke GGD telefoonnummer 0800-0174, ook kunt u een afspraak maken via het regionale Klanten Contact Centrum op telefoonnummer 030-6305400.3e coronavaccinatie (14-12-2021) 

Onze niet mobiele thuiswonende patiënten hebben recht op de boosterprik thuis via de GGD. Wij hebben deze patienten daarom ook aangemeld hiervoor. Zij zullen binnenkort hierover bericht ontvangen. 

Voor alle overige patiënten; graag u geduld. U hoort vanzelf via de GGD wanneer u aan de beurt bent. Wij hebben hier geen invloed op. Kunnen ook geen afspraak maken of vervroegen. 

Het heeft dus geen zin om ons hierover te bellen.


3e Coronavaccinatie (15-11-2021)

Wij krijgen veel vragen over de 3e coronaprik (Boosterprik). Helaas is hierover bij ons niets bekend.

Houdt hierover het nieuws in de gaten. Voor vragen kunt u terecht bij de GGD.

Wij kunnen geen afspraken voor vaccinaties vervroegen en kunnen u helaas ook niet vertellen wanneer u aan de beurt bent voor de vaccinatie. Dit moet allemaal afgewacht worden.Griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie 2021 (11-10-2021)

Dit jaar wordt de griepvaccinatie gegeven op donderdag 28 oktober tussen 14.00uur-18.00uur

Op deze datum wordt ook de pneumokokken vaccinatie gegeven.

Deze is voor iedereen die geboren is tussen 1-1-1948 en 31-12-1952

(Mocht u voor het pneumokokkenprik in aanmerking komen, dan ontvangt u hiervoor een aparte brief)


LET OP: De griepvaccinatie wordt NIET gegeven op de praktijk maar

bij de schaatsclub "de Greb", Groeneveldeselaan 3, Veenendaal
Covid-vaccinatie bewijs. (05-07-2021)

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement?

Dan kunt u terecht op de website coronacheck.nl of de app Coronacheck op uw smartphone. 

U kunt daar zelf uw vaccinatiebewijs regelen.


Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de coronacheck website of app? Neem dan contact op met de Rijksoverheid. Bel dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen.


Heeft u coronacheck app geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden?

Alleen als u door ons volledig bent gevaccineerd kunnen wij u mogelijk helpen. 


Stuur een e-mail naar assistente@huisartslampaert.nl. Geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dit niet lukt via Coronacheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we dat toe.

Het heeft geen zin om de praktijk hierover te bellen.


Kijk op de website van rijksoverheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.
Update 11 mei: Mensen met Medische indicatie die ook recht hebben op de griepprik.

Wij hebben onze groep patiënten die recht hebben op de griepprik doorgegeven aan de GGD. Het gaat de patiënten geboren van 1961 tot en met 2003.  Via de GGD wordt deze groep uitgenodigd voor een coronavaccinatie. Met deze uitnodiging kunnen zij een vaccinatieafspraak maken bij de GGD.

Mensen uit deze groep worden gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. 


Deze groep heeft een medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie bij. De uitnodigingen worden gefaseerd verstuurd, via de GGD. Wij als praktijk hebben hier geen invloed op.

De mensen uit deze groep krijgen voorrang omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van COVID-19. Het gaat onder andere om mensen met:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • een chronische stoornis van de hartfunctie;
 • diabetes mellitus;
 • chronische nierinsufficiëntie
 • een afweerstoornis of behandeling met medicijnen die de afweer onderdrukken (immuunsuppressiva) leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties.Update 20 april : We kunnen de volgende groep gaan vaccineren. 

Op zaterdag 1 mei gaan wij weer vaccineren. De locatie is:  vd Valk, Bastion 73 te Veenendaal

We werken samen met meerdere huisartsen en assistentes binnen Veenendaal. Dus het kan voorkomen dat u door iemand van een andere praktijk geprikt wordt. 


Wie worden er geprikt: alle patiënten uit 1959 en 1960 . Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op  28 april  nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.


 

Als u een uitnodiging heeft ontvangen kunt u hier uw afspraak inplannen. NB: deze link werkt alleen in Chrome en Edge.


Voor alle overige patiënten, wij kunnen helaas niemand op een reservelijst zetten. 


Update 08 april :

Onze praktijk heeft mensen die geboren zijn in 1956 en 1957, mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger) en mensen met het syndroom van Down die thuis wonen inmiddels gevaccineerd.

Omdat er vaccins overbleven kregen mensen die geboren zijn in 1958 ook een last-minute uitnodiging. Wij weten dat niet iedereen in de gelegenheid was om te komen;  wellicht kreeg u de brief te laat of was er voor u  geen afspraak meer beschikbaar. Daarom maken wij voor deze groep een uitzondering en worden zij in de volgende ronde opnieuw uitgenodigd. Wij weten nog niet wanneer dit is.


Heeft u nog vragen over de vaccinatie? U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment weten wij niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.  


Update 25 maart: 

Alle bij ons bekende patiënten uit 1958 krijgen vandaag ook een brief om 27 maart te prikken. 

Voor hun geld ook; maak de afspraak via deze link. Voor meer informatie lees de brief en de website goed door.  


Update 19 maart: We mogen gaan prikken

Op zaterdag 27 maart gaan wij vaccineren. De locatie is:  vd Valk, Bastion 73 te Veenendaal

We werken samen met meerdere huisartsen en assistentes binnen Veenendaal. Dus het kan voorkomen dat u door iemand van een andere praktijk geprikt wordt. 


Alle bij ons bekende patiënten uit 1956 , 1957 en/of een BMI van boven de 40 ontvangen komende week een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 19 maart nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.


 

Als u een uitnodiging heeft ontvangen kunt u  hier uw afspraak inplannen. NB: deze link werkt alleen in Chrome en Edge.

 

Vaccinatie met AstraZeneca vaccin wordt weer hervat.


Heeft u een brief ontvangen? U kunt vanaf nu weer een afspraak maken. Wij hebben geen andere vaccins beschikbaar.


Let op: gebruikt u de volgende bloedverdunners:

apixaban (eliquis), dabigtran (pradaxa), edoxaban(lixiana), rivaroxaban(xarelto)  dan mag u gewoon de vaccinatie krijgen. Het liefst wel 6 uur na de laatste in name van uw medicijn. 


Gebruikt u dit medicijn 2 keer op een dag. Dan de  ochtend inname uitstellen tot een uur na de vaccinatie.Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie. Wij zijn afhankelijk van de Rijksoverheid. Zij bepalen de volgorde van prikken. Voor meer informatie kijk op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus
Update 24 februari:

Wij zijn als praktijk al bezig met het uizoeken van de mensen die wij (als we de vaccins hebben) als eerst moeten vaccineren. Hierbij wordt er een lijst gemaakt van de mensen geboren in 1956 en 1957, mensen boven de 18 met syndroom van down en mensen boven de 18 me Morbide obesitas (BMI boven de 40).

Denkt u zelf in aanmerking te komen in verband met een hoog BMI, neem dan contact op met de praktijk. Wij weten helaas niet van iedereen het huidige gewicht. Zodat we een afspraak kunnen maken om uw lengte en gewicht goed te noteren in uw dossier. Update  Covid vaccinatie 12 februari:

Vanuit de huisartsengroep Gelderse Vallei worden de mensen gevaccineerd die wonen in een kleinschalige woonvorm. Dit gaat gebeuren vanaf 18 februari, onder voorbehoud van levering van de vaccinaties. 


Daarnaast is er in het nieuws te horen dat er bepaalde risicogroepen voorrang kunnen krijgen bij het vaccineren.  Vanuit de officiële kanalen weten wij  niet beter dat we als huisartsenpraktijk moeten beginnen met het vaccineren van 65-minners, startend met de oudsten in die groep, plus drie specifieke medische risicogroepen: mensen met het syndroom van Down, mensen met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is en mensen met morbide obesitas (BMI>40). Het is nog onbekend wanneer wij als praktijk de vaccinaties krijgen.


Afwezigheid dokter Smeenk (update februari 2021)

Helaas is dokter Smeenk nog steed afwezig. Het is helaas nog onbekend wanneer ze weer terug komt in de praktijk. 

In verband met de afwezigheid van dokter Smeenk, is dokter Lampaert vaker aanwezig op de praktijk. Of er is een waarnemer. Graag uw begrip hiervoor.


Covid Vaccinatie

Op dit moment worden de eerste vaccinaties in Nederland gezet. Voor ons als huisartsenpraktijk is er nog veel onduidelijkheid over het geven van de vaccinatie in de praktijk.

Voor nu worden eerst de patiënten in zorginstellingen in beeld gebracht en deze instellingen worden door de Huisartsen Groep Gelderse Vallei gevaccineerd.

Wij als praktijk hebben op dit moment nog geen beschikking over vaccins. Ook is er nog geen zicht op wanneer de vaccins bij ons gegeven zullen gaan worden en de hoeveelheid vaccins die wij zullen krijgen.

Wij snappen dat het veel vragen oproept bij u. Wanneer er meer bekend is zullen wij dit communiceren. Wanneer u aan de beurt bent hoort u dit van ons. De volgorde van vaccineren wordt door de Rijksoverheid behaald en is afhankelijk van de levering van vaccins. 


Update Covid vaccinatie (28-01-2021)

Vandaag hebben wij de brieven op de post gedaan voor de 90+ patiënten. Zij komen nu aanmerking voor de covid-19 vaccinatie. Deze mogen een afspraak maken bij de GGD voor de vaccinatie. Patiënten die niet mobiel genoeg zijn worden door de praktijk geprikt. Helaas is er nog geen duidelijkheid over wanneer dit kan starten. 


Update (02-02-2021)

Inmiddels heeft de GGD iedereen een uitnodiging gestuurd in de leeftijd 85-90 jaar.

Er wordt bij de GGD gevraagd om een medicatie overzicht. Deze kunt u aanvragen bij uw apotheek.


Update 5 februari:

Vanaf vandaag gaat de GGD ook de mensen van 80-84 uitnodigen. Telefoonnummer voor het maken van de afspraak staat in de brief. Er wordt gevraagd voor een medicatie overzicht. Deze kunt u aanvragen bij de apotheek.

 


Mondkapjesplicht. (01-12-2020)

Vanaf 1 december moet iedereen verplicht een mondkapje dragen in openbare gebouwen. Dit geldt in principe ook voor mensen met een ziekte of beperking.


Verklaring van de huisarts: De huisarts geeft geen verklaring af!

De politie, boa’s maar ook personeel van een winkel, bus of trein kunnen vragen waarom je geen mondkapje draagt. Je moet dan laten zien dat de regel niet voor jou geldt. Dat kan je doen door:

 • Het dragen van een faceshield (spatscherm).
 • Een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat jij een uitzondering bent. Zie informatie bij ‘Kaartje als extra ondersteuning’. deze kunt u zelf invullen.
 • Jouw hulpmiddel of medicijnen te laten zien


Kaartje als extra ondersteuning:

Dit kaartje kunt u vinden op de site: https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item1

Of vind het kaartje hier: Uitzondering mondkapjesMijn gezondheids.net (december 2020)

Sinds kort maken wij gebuik van mijn gezondheids.net (MGN). Dit is een portaal waar u zelf u eigen gegeven kunt inzien. Ook is het mogelijk om een afspraak te plannen, e-consult aan te vragen en medicijnen te herhalen. Voor meer informatie klik op deze link . Het is voor ons ook nieuw en even wennen. Dus graag uw begrip hiervoor. 
Griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie 2020 (28-09-2020)


Dit jaar wordt de griepvaccinatie gegeven op dinsdag 10 november tussen 14.00uur-19.00uur

Op deze datum wordt ook de pneumokokken vaccinatie gegeven.

Deze is voor iedereen die geboren is tussen 1-1-1941 en 31-12-1947

(Mocht u voor het pneumokokkenprik in aanmerking komen, dan ontvangt u hiervoor een aparte brief)


LET OP: De griepvaccinatie wordt NIET gegeven op de praktijk maar

bij de schaatsclub "de Greb", Groeneveldeselaan 3, VeenendaalAfwezigheid dokter Smeenk (sept 2020)

Door ziekte is dokter Smeenk voor langere tijd afwezig. Het is helaas nog onbekend wanneer ze weer terug komt in de praktijk. 

In verband met de afwezigheid van dokter Smeenk, is dokter Lampaert vaker aanwezig op de praktijk. Of er is een waarnemer. Graag uw begrip hiervoor.Coronatest - (14-07-2020)

heeft u klachten zoals hoesten, keelpijn en koorts? blijft thuis en neem contact op met de GGD voor het afnemen van een Coronatest: 0800-1202


Enquetes - (14-07-2020)

Voor onze jaarlijkse keuring, de audit, hebben wij uw hulp nodig. Zou u zo vriendelijk willen zijn om een enquête in te vullen? Deze kunt u vinden onder het kopje Accreditatie in ons hoofdmenu. 

Of door hier te klikken. Er zijn 3 verschillende soorten, u mag als u wilt ze alle drie invullen. 1 mag ook. 

De enquêtes worden anoniem verwerkt. We gebruiken ze om de kwaliteit van de zorg naar uw wensen aan te passen.  Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Bent u onlangs bij dokter Lampaert, dokter Smeenk, of op de praktijk geweest. Dan zouden wij het erg waarderen als u deze enquête  invult.

Enquête dokter Lampaert

Enquête dokter Smeenk

Enquête over de praktijkBloeddrukmeters en suikermeters. (01-07-2020)

Omdat tot nader order de consulten bij de huisarts, assistentes en praktijkondersteuners zo minimaal mogelijk zijn. Willen wij u er op wijzen dat u ook thuis kunt controleren. Hiervoor zijn er verschillende bloeddruk meters en suikermeters in omloop. Omdat u misschien door de hoeveelheid niet de juiste keuze kunt maken hebben wij een aantal (goedgekeurde) meters voor u. 

Door op de link te klikken kunt u ze zien. Wij verplichten u tot niets. Wij willen u alleen de mogelijkheid bieden om een correcte meter aan te schaffen. 


Suikermeters: 

klik op deze link 

voor een andere  suikermeter klikt u hier


bloeddrukmeter

klik op deze link

voor een andere klikt u hierCoronavirus  - Update 07-04-2020

Blijf thuis en houd afstand bij 1 of meer van deze klachten:

 • gewone verkoudheid
 • niezen
 • hoesten
 • keelpijn
 • koorts

Deze klachten kunnen het begin van corona zijn. Door thuis te blijven voorkomt u dat u andere mensen besmet. Als u 24 uur geen klachten meer heeft mag u weer naar buiten. Dan kunt u anderen niet meer besmetten.


 • Bel wel direct de huisarts  als 1 of meer van deze punten voor u klopt:
  • u wordt in een paar dagen steeds zieker
  • u ademt steeds moeilijker 
  • u raakt steeds meer in de war
  • u heeft meer dan 3 dagen koorts
  • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts
 • Ga NIET naar de huisarts toe. 


Update 16 maart:

Sinds maandag 16 maart zijn er nieuwe maatregelen van kracht in Nederland. Probeer zoveel mogelijk het sociale contact te vermijden. Of op zijn minst 1.5 meter afstand te houden tot elkaar. 

Wij als praktijk hebben hierdoor besloten om tot nader order geen spreekuren te draaien. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar voor uw vragen en zullen ook vaker de huisarts laten terug bellen. 


eerste nieuws: eind januari:

Het nieuwe coronavirus, 2019-nCoV, dook eind 2019, begin 2020 op in miljoenenstad Wuhan. Een stad in het midden van China met 11 miljoen inwoners.


Symptomen:

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten, hoesten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. (ten minste 38 ºC) 


Preventie:

Was regelmatig goed uw handen, snuit uw neus in papier en gooi het papier na het snuiten weg.


In verband me het mogelijke besmettingsgevaar is het landelijke advies elkaar geen handen meer te schudden. Wij als praktijk volgen dit advies en zullen u geen hand meer geven,


Wanneer contact met huisarts opnemen?

Heeft u koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) voor meer informatie kijk op: www.rivm.nl

of bel met het informatienummer: 0800-1351


of kijk op www.thuisarts.nl


Eikenprocessierups (01-07-2019)

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. 

 Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. Na een aantal vervellingen, komen de rupsen in groepjes samen.

Als de rupsen drie keer zijn verveld, krijgen ze brandharen. Tijdens de groei laten deze brandharen los


Gezondheidsklachten
De brandharen kunnen zich over grote afstand verplaatsen. Bij contact dringen ze gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Dit veroorzaakt binnen een paar uur klachten.

• Huidklachten, heftige jeuk, insectenbeet achtige plekken

• Oogklachten, oogontsteking

• Luchtwegklachten, loopneus, keelklachten, hoesten, kortademigheid, slikklachten.


Wat te doen?

• Om verdere verspreiding van de brandharen over het lichaam te voorkomen is het van belang de huid goed met water te wassen en de ogen goed te spoelen met water.

Eventueel kan men vlak na de blootstelling de huid strippen met plakband om de haren snel te verwijderen. Krabben en/of wrijven moet vermeden worden!
• De brandharen zijn moeilijk te verwijderen uit kleding. Het advies is de kleding zeer grondig te wassen bij hoge temperatuur (60 °C) met water en zeep. Kijk voor meer tips op onderstaande publiekscommunicatie.


Kijk voor meer informatie op: 

www. thuisarts.nl of bekijk het volgende fimpje van RTL nieuws!


 

Vaccinatie meningokokken. (03-07-2018)

Wie krijgt een vaccinatie tegen meningokokken ACWY aangeboden?

Peuters van 14 maanden

Sinds 1 mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Zij kregen op deze leeftijd al een vaccinatie tegen meningokokken, type C. Sinds 1 mei is dit vervangen door een combinatievaccin dat  bescherming biedt tegen de typen A,C, W en Y.

 

Tieners die 14 jaar worden

Het is bekend dat jongeren een grote rol spelen in het verspreiden van de meningokokkenbacterie. Er wordt gedacht dat dit onder meer komt doordat jongeren veel sociale contacten hebben. Ze verkeren in  veel verschillende sociale groepen en lopen daarom meer kans om besmet te worden en de bacterie onbewust zelf te verspreiden. Door de 14-jarigen te vaccineren, wordt het snelst resultaat geboekt in het terugdringen van de verspreiding. Het vaccin beschermt ongeveer 5 jaar tegen meningokokkenziekte door typen A, C, W of Y.

 

Daarom krijgen per 1 oktober 2018 alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden een vaccinatie tegen meningokokken ACWY aangeboden.

In 2019 ontvangen alle jongeren die dan 14 jaar worden een uitnodiging voor vaccinatie.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.rivm.nl

 

 

Niet nagekomen afspraken (23-03-2018)

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt op het spreekuur (arts / praktijkondersteuner / doktersassistente) en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt of niet tijdig afzegt.

Wij hebben hiervoor nieuwe regels. Deze kunt u vinden onder het kopje patiënten informatie: niet nagekomen afspraken. Of door hier te klikken.

 

 

Bloedafname (13-02-2018)

Gaat u een keer bloedprikken hou er rekening meer dat de uitslag pas na 2 werkdagen bekend is, dit omdat de huisarts dan ook de tijd heeft om uw bloeduitslag te beoordelen. (Helaas wordt er bij de bloedafname wel eens verteld dat het soms dezelfde dag al bekend kan zijn, maar dit is dus niet zo!)

 

Waar kunt u in Veenendaal bloedprikken?

Spreekuurcentrum Gelderse Vallei                  tussen 07.30 en 17.30

Spoorlaan 5

3903 XS Veenendaal

 

Gezondheidscentrum Veenendaal                   tussen 08.00 en 12.00 op donderdag tot 10.30

Nijverheidslaan 1-3

3903 AL Veenendaal

 

 

Wijziging gegevens doorgeven! (13-02-2018)

Wijzigd er bij u iets, zoals het adres of telefoonnummer, geef dit aan ons door!

Ook werken wij steeds vaker met e-mail adressen en ook deze kunt u bij ons doorgeven.

 

 

Inslikken knoopcel batterij (17-01-2018)

Voornamelijk bij kinderen gebreurd het nog wel eens dat zij een knoopcel batterij in kunnen slikken:

De inname van een knoopbatterij loopt het goed af in de meeste gevallen, Maar het is noodzakelijk direct een arts te raadplegen! eventueel moet er een radiografie van borstkas en buikgenomen worden, om na te gaan waar precies de batterij zich in het maagdarmstelsel bevindt. Knoopbatterijen die vast komen te zitten in de slokdarm kunnen in 2 uur tijd ernstige symptomen veroorzaken zoals perforatie. Lithiumbatterijen met een diameter van 20 mm of meer zijn het gevaarlijkst.

 

Wat te doen bij inslikken?

Laat de persoon of het kind niet meer eten of drinken na inname van een knoopbatterij.

Ook zonder klachten moet er overlegd worden met een arts, over wat er gedaan moet worden.

 

Wat te doen met knoopbatterijen in neus of oren?

Ook dan dienen deze batterijtjes zo snel mogelijk verwijderd te worden. Bij twijfel is het verstandig om zo vlug mogelijk een arts te raadplegen!

 

Tips om inslikken van knoopcel batterijen te voorkomen:

- Koop zo mogelijk batterijen in blisterverpakking: kinderen kunnen deze niet zo makkelijk openen.

- Breng gebruikte batterijen regelmatig naar een inzamelpunt.

- Let er bij de aankoop van speelgoed of huishoudapparaten op dat de batterijhouder alleen kan geopend

  worden met behulp van een schroevendraaier of een muntstuk.

- Wissel geen batterijen in het bijzijn van kinderen.

- Verbied kinderen om met batterijen te spelen.

- Steek nooit een batterij in je mond om ze te testen of om ze "vast te houden".

 

 

Antibioticaresistentie. (09-11-2017)

Wat is antibioticaresistentie?

Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen en dieren daar ziek van worden. Soms zijn antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Maar bij teveel gebruik van antibiotica gaan de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen effect meer. Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen ziektes, zoals blaasontsteking of genezing van een knieoperatie, kunnen dan levensbedreigend worden.

 

Antibiotica helpen niet tegen de griep. Antibiotica werken namelijk alleen tegen bacteriën en niet tegen virussen (en griep wordt door een virus veroorzaakt).

 

Wat kan ik doen?

• Gebruik alleen antibiotica als dat volgens je arts noodzakelijk is.

(Overleg dus altijd eerst met een arts, ook als je in het buitenland bent.)

• Neem dagelijks de voorgeschreven hoeveelheid in en doe dat op het juiste tijdstip. Sla geen inname over.

• Stop een antibioticumkuur nooit op eigen initiatief.

(Eerder stoppen is soms mogelijk, maar overleg daarover altijd eerst met een arts.)

• Gebruik geen restjes antibiotica of antibiotica van anderen.

• Was altijd uw handen na het bezoek aan het toilet.

• Was uw handen voor het bereiden van voedsel en voor het eten.

• Was uw handen na contact met uw huisdier.

Meer weten? kijk op: www.daarwordtiedereenbetervan.nl

 

 

Tekenbeet en de ziekte van Lyme  (28-08-2017)

Hoe kun je een tekenbeet voorkomen?

- Blijf op de paden en vermijd hoog gras en struikgewas;

- Draag bedekkende kleding (lange broek, broekspijpen in de sokken, stevige schoenen);

- Smeer de onbedekte huid in met een insectenwerendmiddel met minimaal 30% DEET;

 

Toch gebeten door een teek?

- Verwijder de teek zo snel mogelijk.

- Noteer in uw agenda wanneer u de teek ontdekt/verwijderd heeft en houdt de plek zeker tot 3 maanden in de gaten.

 

Ziekteverschijnselen ziekte van Lyme

Het ziektebeeld van de ziekte van Lyme is wisselend. Niet iedereen krijgt dezelfde klachten. De ziekte van Lyme kan zich uiten in de volgende klachten:

- Een verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt. Deze kan tot drie maanden na een tekenbeet verschijnen. De verkleuring kan verschillende verschijniningsvormen hebben.

- Koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn, in de eerste weken na een tekenbeet.

- Soms kunnen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten ontstaan. Dat kan gebeuren als de vroege klachten van de ziekte van Lyme niet behandeld zijn met antibiotica. Maar deze klachten zijn soms ook een eerste uiting van de ziekte.

 

voor meer informatie kijk op de volgende site: www.ggdreisvaccinaties.nl

 

 

NHG accreditatie (06-10-2016) 

Wij zijn trots te kunnen melden dat wij sinds vandaag het NHG-certificaat hebben behaald. Vandaag hadden wij de keuring en hier zijn wij met vlag en wimpel voor geslaagd. Voor meer informatie over de accreditatie en wat dit inhoudt voor u als patiënt, kunt u links in het menu klikken op accreditatie.

 

 

 

Artsenverklaring  (04-05-2016)

Steeds vaker wordt bij de aanvraag van voorzieningen, hulpmiddelen, vergoedingen en

uitkeringen gevraagd naar uw gezondheidstoestand, naar uw ziekte of uw handicap. Het lijkt dan

voor de hand te liggen om uw huisarts om een medische verklaring te vragen. Die kent uw medische voorgeschiedenis natuurlijk het beste. Uw huisarts mag echter in veel gevallen geen medische verklaring afgeven. Deze verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts.

Meer hierover leest u op de website van de KNMG.

 

 

 

Toestemming overdracht medische gegevens (LSP)  (18-02-2016)

Eind 2014 heeft iedere patient van ons een brief ontvangen met de vraag om wel of geen akkoord te geven voor de overdracht van medische gegevens.

Helaas hebben wij nog niet van iedereen het formulier teruggekregen.

Weet u niet zeker of u dit formulier heeft gehad of ingeleverd? Vraag dit dan gerust na bij de assistent.

LET OP: De apotheken hebben hetzelfde formulier gehad, dit formulier geldt NIET voor onze gegevens, dus moet u een apart formulier bij ons invullen.

 

Heeft u het formulier nog niet ingevuld?

Ga naar het kopje "uitwisselen medische gegevens" of klik hier voor het formulier

 

voor meer informatie kunt u kijken op: www.vzvz.nl

 

 

Uitslagen tevredenheidsonderzoek  (03-02-2016)

Zoals u misschien wel heeft gelezen of gehoord zijn wij bezig met accreditatieproces om onze zorg te optimaliseren en onze dienstverlening verder te verbeteren. Hiervoor hebben wij ook enquetes afgenomen bij een aantal willkeurige patiënten. Onder het kopje accredidatie, in het linker menu,  kunt u de uitslag hier van lezen. Tevens zullen wij u onder dit kopje op de hoogte houden over het gehele accredidatieproces.