Huisartsenpraktijk

U. J. Lampaert

  Nijverheidslaan 1 D                               

  3903 AL Veenendaal                              Huisarts Dhr. U.J. Lampaert 

  Tel:       0318 - 585 353                                Huisarts Mevr. S. H. Smeenk 

  Spoed: 0318 - 585 350

  Fax:      0318 - 585 354


Laatste nieuws:

 


Zwangerschap assistente Jessica (28-03-2019)

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat onze assistente Jessica in blijde verwachting is. Dit houdt wel in dat ze over een poosje met zwangerschapsverlof gaat. Vanaf augustus t/m december is ze hierdoor afwezig. 

We zijn nog op zoek naar vervanging. Zie de vacature. Kent u iemand die eventueel bij ons zou kunnen invallen, dan staat het u vrij om die persoon hierover in te lichten. 


Assistente gezocht voor zwangerschapsverlof  bij Huisartsenpraktijk U.J. Lampaert te Veenendaal.

Huisartsenpraktijk U.J. Lampaert is op zoek naar een enthousiaste, (bijna) gediplomeerde assistente voor 3 ochtenden in de week. Voor de periode van augustus t/m december 2019, met eventuele uitloop naar januari.  Dit in verband met zwangerschapsverlof van een assistente.

Voorkeur werkdagen: dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend (08.00 tot 12.30 uur)

De praktijk is gevestigd in het gezondheidscentrum in Veenendaal op de Nijverheidslaan. Een geaccrediteerde praktijk met 2 huisartsen, 4 POH’s S, 1 POH GGZ en 3 doktersassistenten. Voor meer informatie kunt u de site bekijken: www.huisartslampaert.nl  of contact opnemen met de assistentes.

Wij bieden een goed georganiseerde en moderne praktijk, met een gemotiveerd en op elkaar ingespeeld team waarbinnen een prettige werksfeer heerst.
Wij zoeken een flexibele collega die zich inzet voor de patiënten, stress bestendig is, zelfstandig maar ook in een team kan werken. Wij werken met HIS:  Medicom.

 

Graag ontvangen wij, voor 1 mei,  uw sollicitatiebrief met CV via de mail: lampaert@mcveenendaal.nl of per post:
Huisartsenpraktijk U.J. Lampaert, Nijverheidslaan 1-D , 3903 AL Veenendaal.


We wensen Jessica natuurlijk een fijne zwangerschap toe. 

Terugroepactie Losartan (25-03-2019):

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 20 maart 2019 besloten tot een terugroepactie van enkele medicijnen met losartan. In de losartan van 2 fabrikanten is een stof aangetroffen die er niet in hoort: NMBA. Deze stof is mogelijk kankerverwekkend.

Het gaat om Losartan kalium 100 mg tabletten van fabrikant Accord. En om losartan kalium 50 en 100 mg, en losartan kalium/Hydrochloorthiazide 50/12,5 en 100/25 mg tabletten van fabrikant Apotex.


Gebruikt u een van deze medicijnen?

Stop niet met deze medicatie maar neem contact op met uw apotheek of met onze assistente. Zij kunnen u hierover meer informatie geven en evt kijken naar oplossingen.


Voor meer informatie kunt u kijken op www.apotheek.nl.

Op deze site ziet u ook om welke lotnummers van het merk gaat.


Enquêtes voor audit ( 01-02-2019)

Voor onze jaarlijkse keuring, de audit, hebben wij uw hulp nodig. Zou u zo vriendelijk willen zijn om een enquête in te vullen? Deze kunt u vinden onder het kopje Accreditatie in ons hoofdmenu. 

Of door hier te klikken. Er zijn 3 verschillende soorten, u mag als u wilt ze alle drie invullen. 1 mag ook. 

De enquêtes worden anoniem verwerkt. We gebruiken ze om de kwaliteit van de zorg naar uw wensen aan te passen.  Alvast bedankt voor uw medewerking 

 

 

Vakantie dokter Lampaert (04-01-2019)

Dokter Lampaert heeft vakantie van 04-01-2019 t/m 17-01-2019

 

Tijdens zijn afwezigheid zou dokter Smeenk haar eigen dagen werken (maandag, dinsdag en vrijdag)

de andere dagen worden waargenomen door dokter van Waardenberg en dokter van de Ven.

 

 

Leveringsproblemen anticonceptiepil (ethinylestradiol/levonorgestrel) (19-11-2018)

Apotheken in Nederland hebben nog altijd problemen met het leveren van een aantal variaties van de anticonceptiepil. De problemen begonnen in september en tot op heden zijn deze problemen nog niet opgelost. Het gaat om de ethinylestradiol/levonorgestrel ook wel microgynon 30.

 

Wij hebben overleg gehad met meerdere apotheken in Veenendaal. De anticonceptie pil is mogelijke weer te bestellen vanaf half januari.

 

Mocht u over willen stappen naar een andere pil of andere vorm van anticonceptie, neem dan contact op met de praktijk, de assistente kan u daar meer over vertellen en u eventueel een afspraak aanbieden bij de huisarts om dit te bespreken. Of neem contact op met uw apotheek.

 

 

Griepvaccinatie 2018 (02-10-2018)

 

 

 

Dit jaar wordt de griepvaccinatie gegeven op:

woensdag 24 oktober tussen 14.00 uur en 19.00 uur.

U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

 

Kunt u niet op deze datum? Neem dan contact op met de assistente, dan kan er een andere afspraak ingepland

worden op het normale spreekuur van de assistente.

 

 

 

 

 

Vaccinatie meningokokken. (03-07-2018)

Wie krijgt een vaccinatie tegen meningokokken ACWY aangeboden?

Peuters van 14 maanden

Sinds 1 mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Zij kregen op deze leeftijd al een vaccinatie tegen meningokokken, type C. Sinds 1 mei is dit vervangen door een combinatievaccin dat  bescherming biedt tegen de typen A,C, W en Y.

 

Tieners die 14 jaar worden

Het is bekend dat jongeren een grote rol spelen in het verspreiden van de meningokokkenbacterie. Er wordt gedacht dat dit onder meer komt doordat jongeren veel sociale contacten hebben. Ze verkeren in  veel verschillende sociale groepen en lopen daarom meer kans om besmet te worden en de bacterie onbewust zelf te verspreiden. Door de 14-jarigen te vaccineren, wordt het snelst resultaat geboekt in het terugdringen van de verspreiding. Het vaccin beschermt ongeveer 5 jaar tegen meningokokkenziekte door typen A, C, W of Y.

 

Daarom krijgen per 1 oktober 2018 alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden een vaccinatie tegen meningokokken ACWY aangeboden.

In 2019 ontvangen alle jongeren die dan 14 jaar worden een uitnodiging voor vaccinatie.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.rivm.nl

 

 

Niet nagekomen afspraken (23-03-2018)

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt op het spreekuur (arts / praktijkondersteuner / doktersassistente) en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt of niet tijdig afzegt.

Wij hebben hiervoor nieuwe regels. Deze kunt u vinden onder het kopje patiënten informatie: niet nagekomen afspraken. Of door hier te klikken.

 

 

Bloedafname (13-02-2018)

Gaat u een keer bloedprikken hou er rekening meer dat de uitslag pas na 2 werkdagen bekend is, dit omdat de huisarts dan ook de tijd heeft om uw bloeduitslag te beoordelen. (Helaas wordt er bij de bloedafname wel eens verteld dat het soms dezelfde dag al bekend kan zijn, maar dit is dus niet zo!)

 

Waar kunt u in Veenendaal bloedprikken?

Spreekuurcentrum Gelderse Vallei                  tussen 07.30 en 17.30

Spoorlaan 5

3903 XS Veenendaal

 

Gezondheidscentrum Veenendaal                   tussen 08.00 en 12.00

Nijverheidslaan 1-3

3903 AL Veenendaal

 

 

Wijziging gegevens doorgeven! (13-02-2018)

Wijzigd er bij u iets, zoals het adres of telefoonnummer, geef dit aan ons door!

Ook werken wij steeds vaker met e-mail adressen en ook deze kunt u bij ons doorgeven.

 

 

Inslikken knoopcel batterij (17-01-2018)

Voornamelijk bij kinderen gebreurd het nog wel eens dat zij een knoopcel batterij in kunnen slikken:

De inname van een knoopbatterij loopt het goed af in de meeste gevallen, Maar het is noodzakelijk direct een arts te raadplegen! eventueel moet er een radiografie van borstkas en buikgenomen worden, om na te gaan waar precies de batterij zich in het maagdarmstelsel bevindt. Knoopbatterijen die vast komen te zitten in de slokdarm kunnen in 2 uur tijd ernstige symptomen veroorzaken zoals perforatie. Lithiumbatterijen met een diameter van 20 mm of meer zijn het gevaarlijkst.

 

Wat te doen bij inslikken?

Laat de persoon of het kind niet meer eten of drinken na inname van een knoopbatterij.

Ook zonder klachten moet er overlegd worden met een arts, over wat er gedaan moet worden.

 

Wat te doen met knoopbatterijen in neus of oren?

Ook dan dienen deze batterijtjes zo snel mogelijk verwijderd te worden. Bij twijfel is het verstandig om zo vlug mogelijk een arts te raadplegen!

 

Tips om inslikken van knoopcel batterijen te voorkomen:

- Koop zo mogelijk batterijen in blisterverpakking: kinderen kunnen deze niet zo makkelijk openen.

- Breng gebruikte batterijen regelmatig naar een inzamelpunt.

- Let er bij de aankoop van speelgoed of huishoudapparaten op dat de batterijhouder alleen kan geopend

  worden met behulp van een schroevendraaier of een muntstuk.

- Wissel geen batterijen in het bijzijn van kinderen.

- Verbied kinderen om met batterijen te spelen.

- Steek nooit een batterij in je mond om ze te testen of om ze "vast te houden".

 

 

Stikstof (wratten aanstippen). (23-11-2017)

De stikstof gebruiken wij om bij u wratten aan te stippen. Deze stikstof is ongeveer 10 dagen houdbaar. Wees u er van bewust dat na de 10 dagen er geen garantie meer is dat er nog stikstof is.

U kunt bij de assistente een afspraak maken voor het aanstippen van uw wratten.

 

We krijgen elke tweede woensdag van de maand onze stikstoflevering. Het gaat om de volgende dagen tot het einde van het jaar:

 

Nieuwe data voor stikstof 2018:

woensdag 10 januari                          woensdag 11 juli

woensdag14 februari                          woensdag 8 augustus

woensdag 14 maart                            woensdag 12 september

woensdag 11 april                               woensdag 10 oktober

woensdag 9 mei                                  woensdag 14 november

woensdag 13 juni                                woensdag 12 december

 

 

Antibioticaresistentie. (09-11-2017)

Wat is antibioticaresistentie?

Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen en dieren daar ziek van worden. Soms zijn antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Maar bij teveel gebruik van antibiotica gaan de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen effect meer. Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen ziektes, zoals blaasontsteking of genezing van een knieoperatie, kunnen dan levensbedreigend worden.

 

Antibiotica helpen niet tegen de griep. Antibiotica werken namelijk alleen tegen bacteriën en niet tegen virussen (en griep wordt door een virus veroorzaakt).

 

Wat kan ik doen?

• Gebruik alleen antibiotica als dat volgens je arts noodzakelijk is.

(Overleg dus altijd eerst met een arts, ook als je in het buitenland bent.)

• Neem dagelijks de voorgeschreven hoeveelheid in en doe dat op het juiste tijdstip. Sla geen inname over.

• Stop een antibioticumkuur nooit op eigen initiatief.

(Eerder stoppen is soms mogelijk, maar overleg daarover altijd eerst met een arts.)

• Gebruik geen restjes antibiotica of antibiotica van anderen.

• Was altijd uw handen na het bezoek aan het toilet.

• Was uw handen voor het bereiden van voedsel en voor het eten.

• Was uw handen na contact met uw huisdier.

Meer weten? kijk op: www.daarwordtiedereenbetervan.nl

 

 

Tekenbeet en de ziekte van Lyme  (28-08-2017)

Hoe kun je een tekenbeet voorkomen?

- Blijf op de paden en vermijd hoog gras en struikgewas;

- Draag bedekkende kleding (lange broek, broekspijpen in de sokken, stevige schoenen);

- Smeer de onbedekte huid in met een insectenwerendmiddel met minimaal 30% DEET;

 

Toch gebeten door een teek?

- Verwijder de teek zo snel mogelijk.

- Noteer in uw agenda wanneer u de teek ontdekt/verwijderd heeft en houdt de plek zeker tot 3 maanden in de gaten.

 

Ziekteverschijnselen ziekte van Lyme

Het ziektebeeld van de ziekte van Lyme is wisselend. Niet iedereen krijgt dezelfde klachten. De ziekte van Lyme kan zich uiten in de volgende klachten:

- Een verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt. Deze kan tot drie maanden na een tekenbeet verschijnen. De verkleuring kan verschillende verschijniningsvormen hebben.

- Koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn, in de eerste weken na een tekenbeet.

- Soms kunnen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten ontstaan. Dat kan gebeuren als de vroege klachten van de ziekte van Lyme niet behandeld zijn met antibiotica. Maar deze klachten zijn soms ook een eerste uiting van de ziekte.

 

voor meer informatie kijk op de volgende site: www.ggdreisvaccinaties.nl

 

 

NHG accreditatie (06-10-2016) 

Wij zijn trots te kunnen melden dat wij sinds vandaag het NHG-certificaat hebben behaald. Vandaag hadden wij de keuring en hier zijn wij met vlag en wimpel voor geslaagd. Voor meer informatie over de accreditatie en wat dit inhoudt voor u als patiënt, kunt u links in het menu klikken op accreditatie.

 

 

Urine inleveren bij de assistente.

U kunt iedere ochtend voor 11.00 uur de urine bij de assistent inleveren om het te laten controleren bij een eventuele blaasontsteking. Er wordt dan aan de balie gevraagd een lijstje in te vullen, om zo de klachten duidelijke te krijgen, en dit is van belang bij de keuze van de juiste antibiotica.

We hebben dit lijstje nu ook op onze site, zo kunt u deze van te voren ook invullen en afgeven bij de assistent samen met de urine.  Zie aan de zijkant onder Patienten informatie

Let op: Bij het inleveren van een urine moet u er op letten dat dit altijd de ochtend urine is. Dit houdt in:

De eerste urine die in de ochtend opgevangen kan worden. Dit kan dus ook heel vroeg in de ochtend/nacht  al zijn, bewaar de urine dan altijd in de koelkast totdat u het naar ons toe kan brengen.

 

 

Artsenverklaring  (04-05-2016)

Steeds vaker wordt bij de aanvraag van voorzieningen, hulpmiddelen, vergoedingen en

uitkeringen gevraagd naar uw gezondheidstoestand, naar uw ziekte of uw handicap. Het lijkt dan

voor de hand te liggen om uw huisarts om een medische verklaring te vragen. Die kent uw medische voorgeschiedenis natuurlijk het beste. Uw huisarts mag echter in veel gevallen geen medische verklaring afgeven. Deze verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts.

Meer hierover leest u op de website van de KNMG.

 

 

Verhoogd cholesterol  (20-04-2016)

Cholesterol is een vetachtige stof die in ons lichaam voorkomt in kleine bolletjes. Het lichaam gebruikt cholesterol als bouwstof voor lichaamscellen en hormonen. U heeft cholesterol dus nodig om goed te functioneren. Het meeste cholesterol maakt uw lichaam zelf aan, in de lever. Een klein gedeelte komt rechtstreeks uit uw voeding. Een teveel aan deze stof is echter schadelijk.

Er is een extra risico bij:

- Overgewicht

- Erfelijke aanleg

- Diabetes

- Traag werkende schildklier.

- Roken

Het is erg belangrijk om gezond te eten. Gezonde voeding wil zeggen:

gevarieerd eten met veel groente, fruit en voedingsvezels, weinig zout, en verzadigde vetten vervangen door onverzadigde vetten.

Voor meer informatie kunt u het de assistente altijd vragen, zij hebben ook een mooi overzicht op papier staan met de juiste voeding. U kunt ook kijken op: www.hartstichting.nl kijk dan ook zeker naar de brochure onderaan de site van de hartstichting.

 

 

Toestemming overdracht medische gegevens (LSP)  (18-02-2016)

Eind 2014 heeft iedere patient van ons een brief ontvangen met de vraag om wel of geen akkoord te geven voor de overdracht van medische gegevens.

Helaas hebben wij nog niet van iedereen het formulier teruggekregen.

Weet u niet zeker of u dit formulier heeft gehad of ingeleverd? Vraag dit dan gerust na bij de assistent.

LET OP: De apotheken hebben hetzelfde formulier gehad, dit formulier geldt NIET voor onze gegevens, dus moet u een apart formulier bij ons invullen.

 

Heeft u het formulier nog niet ingevuld?

Ga naar het kopje "uitwisselen medische gegevens" of klik hier voor het formulier

 

voor meer informatie kunt u kijken op: www.vzvz.nl

 

 

Uitslagen tevredenheidsonderzoek  (03-02-2016)

Zoals u misschien wel heeft gelezen of gehoord zijn wij bezig met accreditatieproces om onze zorg te optimaliseren en onze dienstverlening verder te verbeteren. Hiervoor hebben wij ook enquetes afgenomen bij een aantal willkeurige patiënten. Onder het kopje accredidatie, in het linker menu,  kunt u de uitslag hier van lezen. Tevens zullen wij u onder dit kopje op de hoogte houden over het gehele accredidatieproces.